Kwi 20 2015
ikonka

W kwietniu maluchy poznają następujące zagadnienia:
Tydzien 1
Poznajemy słowo związane ze Świętem Wielkanocy: Easter egg, chick
Rozumiemy i reagujemy na pytanie: What is it?- Easter egg/ chick | What colour is an Easter egg/ chick?- blue/ red/ yellow/ green
Piosenka: Egg hunt song
Obchodzimy dzień związany z Wielkanocą The Patch and Robby show DVD 1, programme Easter
Tydzień 2
Poznajemy nazwę instrumentów: piano, saxophone
Rozumiemy i reagujemy na pytanie: What is it?- piano, drum
Piosenka: Music man
Tydzień 3
Poznajemy nazwę instrumentu: drum
Rozumiemy i reagujemy na pytanie: Is it a drum/ piano?- Yes/ No
Tydzień 4
Poznajemy nazwę instrumentu: guitar
Powtarzamy i utrwalamy nazwy instrumentów: piano, saxophone, drum, guitar
Rozumiemy i reagujemy na zdanie: I can play the guitar/ piano/ drum

Pobierz plan zajęć języka Angielskiego na kwiecień.